پویش معنوی ختم جمعی قرآن کریم
به مناسبت ماه مبارک رمضان
ختم در حال برگزاری :3